Erken Çocukluk Eğitimi Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı

Erken Çocukluk Eğitimi Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı
20 Ocak 2020 18:03

2023 Eğitim Vizyonu, Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programı ve On Birinci Kalkınma Planında yer alan okul öncesi eğitimde 5 yaşın zorunlu olması hedefi yer aldığından bu hedef öncelikli olmak üzere özellikle göçmen çocuklar ile kırsal ve dezavantajlı yerleşim yerlerindeki çocukların erken çocukluk eğitimine erişimini artırmak ve eğitim hizmetlerini iyileştirmek için sürdürülen çalışmalar kapsamında il/ilçe yöneticileri ile 07-08 Ocak 2020 tarihlerinde Eskişehir ilinde gerçekleştirilen “Erken Çocukluk Eğitimi Toplantısı” nda edinilen bilgilerin paylaşımı amacıyla, tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitimden sorumlu Şube Müdürleri ve Merkez İlçede bulunan anaokulu ile bünyesinde anasınıfı bulunan okul müdürlerinin katılımıyla, bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldıİl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürümüz Ersan ULUSAN, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitimden sorumlu Şube Müdürü Metin SARIFAKIOĞULLARI ve 11 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden Temel Eğitim Şube Müdürleri ile Süleymanpaşa İlçemizdeki anaokulu ile bünyesinde anasınıfı bulunan okul müdürlerinin katıldı.