Genişletilmiş Baro Başkanları Toplantısı Isparta’da Geçekleştirildi

Genişletilmiş Baro Başkanları Toplantısı Isparta’da Geçekleştirildi
16 Aralık 2019 19:14

Yapılan yazılı açıklamada; Baro Başkanımız Av. Sedat Tekneci 14.12.2019 Cumartesi günü Isparta Barosunun ev sahipliğini yaptığı, Isparta Barida Otel’de gerçekleştirilen Ege, Marmara ve Akdeniz Genişletilmiş Bölge Baro Başkanları Toplantısına katıldı.

13-14-15 ARALIK 2019’DA ISPARTA’DA YAPILAN EGE, MARMARA VE AKDENİZ GENİŞLETİLMİŞ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİDİR

Aşağıda imzası bulunan Baro Başkanları olarak;

1-Daha önce de gündeme gelen ve kamuoyunun tepkisi sebebiyle geri çekilmiş olan “cinsel istismarcının mağdurla evlendirilmesi halinde cezasızlık getiren düzenleme” hazırlığına bunu asla kabul etmeyeceğimizi belirterek en yüksek tondan itiraz ediyor, siyasal iktidarı bu çağdışı düzenlemeyi derhal geri çekmeye çağırıyor, bu konuda ısrar edilmesi halinde Barolar olarak toplumun tüm duyarlı kesimleriyle birlikte her türlü girişimde bulunacağımızın bilinmesini istiyoruz.

2-Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin her gün artarak devam ettiği bu günlerde, şiddetin engellenmesi ve kadının güçlendirilmesi amacı ile imzalanan İstanbul Sözleşmesi hükümlerinin ortadan kaldırılmak istenmesi ve yargı tarafından kanuna ve yerleşik içtihatlara aykırı gerekçelerle oluşturulan kararlar, şiddetin ve kadın cinayetlerinin meşrulaştırılması anlamına gelmektedir. İstanbul Sözleşmesi hükümleri istisnasız uygulanmalı, hatta güçlendirici yeni düzenlemeler yapılmalı, Sözleşmeye aykırı şekilde, arabuluculuk aile hukuku uyuşmazlıklarında asla uygulanmamalı, bu ülke, kadınların şiddet ve öldürülme korkusu olmadan yaşayabilecekleri huzurlu bir ülke haline getirilmelidir.

3-Dava şartı olan arabuluculuk konusundaki tüm itiraz ve çekincelerimiz saklı kalmak kaydıyla; Arabuluculuk sınavının gerçekleştirilme şekli, şeffaflıktan uzak değerlendirme süreci ve başarı puanı dışında kota uygulanması kabul edebileceğimiz uygulamalar değildir. Arabuluculuk sınavında da gördüğümüz, kamu için yapılan tüm sınavlara sirayet eden keyfi ve denetimsiz uygulamalara derhal son verilmeli, arabuluculuk sınavında başarı puanını aşan tüm adaylar sınavı kazanmış sayılmalıdır.

4-Kamuda görev yapan avukatlara, yargının kurucu unsurlarından olduğu da dikkate alınarak, diğer kurucu unsurları olan hakim ve savcılara uygulanan ek gösterge rakamları aynen uygulanmalı, hazırlanacak ilk yargı reformu paketinde bu düzenlemeye mutlaka yer verilmelidir. Aynı pakette, kamu avukatlarının vekalet ücretlerinin avukat olmayan kamu görevlileri ile paylaştırılması ve vekâlet ücretlerine kota konulması uygulamalarına son verecek düzenlemeler de yer almalıdır. Çalışma şartları, meslekleri gereği diğer memurlardan farklılık arz eden kamu avukatlarına, Danıştay kararları da dikkate alınarak, işyeri giriş ve çıkışları başta olmak üzere, mesleki bağımsızlıklarını koruyacak koşulların uygulanması istisnasız bir şekilde sağlanmalıdır.

5-Avukatlık Kanunun 2. maddesinde yer alan “kurum ve kuruluşların avukatlara bilgi, belge vermesi zorunluluğuna” ilişkin hükme rağmen, avukatların ve stajyer avukatların önüne çıkarılan engeller derhal kaldırılmalı, bu suretle vatandaşın hak arama ve adalete erişim imkanı mutlak olarak sağlanmalı, stajyer avukatların gerek staj süresinde ve gerekse staj bitimi ile ruhsat bekledikleri dönemdeki ekonomik ve sosyal güvenlik haklarına ilişkin gerekli düzenlemeler derhal yapılmalı, CMK ücretleri avukatlık asgari ücreti seviyesine çekilerek CMK görevleri angarya olmaktan çıkarılmalıdır.

6-On iki Baronun Yönetim Kurulları tarafından talep edilen TBB Olağanüstü Genel Kurul toplantı çağrısının Avukatlık Kanununun 115/2. maddesinin amir hükmüne rağmen TBB yönetim kurulunda oy çokluğuyla reddedilmesi açıkça hukuka aykırıdır. Kanun hükmünün bu açık ihlali, TBB’nin varlık sebebini ortadan kaldırmaya matuf bir durumdur. TBB’yi en kısa zamanda barolar arasındaki birliği ve TBB’nin saygınlığını yok eden bu tavrından vazgeçerek asli görevine dönmeye davet ediyoruz.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygılarımızla.

ANKARA BAROSU BAŞKANI

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI

AV. RAMİZ ERİNÇ SAĞKAN

AV. MEHMET DURAKOĞLU

ANTALYA BAROSU BAŞKANI

İZMİR BAROSU BAŞKANI

AV. POLAT BALKAN

AV. ÖZKAN YÜCEL

AYDIN BAROSU BAŞKANI

KIRKLARELİ BAROSU BAŞKANI

AV. GÖKHAN BOZKURT

AV. TURGAY HINIZ

BALIKESİR BAROSU BAŞKANI

KOCAELİ BAROSU BAŞKANI

AV. EROL KAYABAY

AV. BAHAR GÜLTEKİN CANDEMİR

BURDUR BAROSU BAŞKANI

MERSİN BAROSU BAŞKANI

AV. RAMAZAN GEDİK

AV. BİLGİN YEŞİLBOĞAZ

BURSA BAROSU BAŞKANI

MUĞLA BAROSU BAŞKANI

AV.GÜRKAN ALTUN

AV. CUMHUR UZUN

DENİZLİ BAROSU BAŞKANI

TEKİRDAĞ BAROSU BAŞKANI

AV. MÜJDAT İLHAN

AV. SEDAT TEKNECİ

HATAY BAROSU BAŞKANI

YALOVA BAROSU BAŞKANI

AV. EKREM DÖNMEZ

AV. FEDAYİ DOĞRUYOL denildi.