İŞKUR, Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamına Yönelik Desteklerini Arttırarak Sürdürüyor!

İŞKUR, Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamına Yönelik Desteklerini Arttırarak Sürdürüyor!
4 Aralık 2019 17:26

2020/1. Dönemine İlişkin Proje Başvuruları Başladı.

 

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları
fonundan; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının
sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere
destek paylaşılacaktır. Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini
kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına
yardımcı olmaktır. Başvuru Rehberi ve Formuna göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal
taraflardan ve temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında
desteklenebilecektir.
Desteklenecek projeler;
1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
3- Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
5- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.
6- Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler.
 Engellilere yönelik çalışma yapan Sivil Toplum Kuruluşları,
 Özel Sektör İşyerleri,
 Üniversiteler,
 Belediyeler,
 Kamu Kurumları,
 Kendi İşini Kurmak İsteyen Engelliler,
 Eski Hükümlüler,
projelerini 18 Aralık 2019 tarihine kadar hazırlayıp Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğümüze elden teslim edebilirler. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin
projelerini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığı ile Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğümüze iletmesi gereklidir. Proje başvuru rehberi ve formuna www.iskur.gov.tr
adresinden ulaşabilirsiniz