KOBİ’lere Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları

KOBİ’lere Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları
13 Aralık 2019 19:06

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı tarafından Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ile Tekirdağ Ticaret Borsası’nın destekleriyle “KOBİ’lere Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları” konulu toplantı yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmaları ile devam etti. Programın açılış konuşmasını TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin yaptı. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen ise konuşmayı Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Destereci yaptı. Destereci burada yaptığı konuşmasında;
“Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı’nın düzenlemiş olduğu, “KOBİ’lere Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları” konulu toplantıya hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve kurumum Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyor, düzenlenen toplantının başarılı geçmesini ve toplantı sonunda bu salonda bulunan girişimcilerimize farklı bir bakış açısı kazandırmasını temenni ediyorum.
Yönetim Kurulu Başkanımız ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, TOBB tarafından görevlendirilmesi sebebi ile bugün aramızda olamadı, sizlere selamlarını iletti.
Değerli katılımcılar,Ülkemiz ekonomisi 2018 yılı bitiminde ve 2019 yılına büyük beklentiler ve zorluklar içinde girdi. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlayan dış kaynaklı döviz hareketliliği piyasaları etkiledi. Ancak bizler iş insanları ve iş dünyası kuruluşlarının temsilcileri olarak bu sıkıntıları kolayca aşmanın en sağlıklı ve en sürdürülebilir yönteminin KOBİ’leri desteklemek olduğuna inanıyoruz. Çünkü ülkemizin en büyük istihdam kapısı KOBİ’ler. İhracatımızı, istihdamımızı, büyümemizi, kalkınmamızı sırtlayan taşıyan KOBİ’ler. Türk özel sektörünün en dinamik ve zorluklara dayanıklı şirketleri, kuruluşları KOBİ’ler. Ülkemizi baştanbaşa büyük bir fedakârlıkla kendilerine özgü üretim ve yatırım modelleriyle kalkındıran KOBİ’lerdir.
Bugün geldiğimiz noktada ise KOBİ’lerimizin desteklenmesi, KOBİ’lere rehberlik edilmesi, dünyada yeni gelişen teknoloji ve üretim modellerine uyum sağlamaları için danışmanlık yapılması çok büyük önem arz etmektedir. İşte bugün burada ele almamız gereken önemli hususun da bu olduğuna inanıyorum. Başarılı, üretken ve çalışkan KOBİ’lerin desteklenmesi ve iç piyasadan dünya piyasalarına açılmaları için en radikal adımları atmamız gerekmektedir. KOBİ’lerimizin kabuğunu kırması, dünya ile yarışabilmesi ve önümüzdeki yılların stratejilerini belirleyebilmesi için bu yapılanmaya çok büyük ihtiyaç var.
Kıymetli konuklar,Devletimiz tarafından son dönemde KOBİ’lere çok farklı konularda ve çok geniş destekler verilmektedir. Ar-ge’den istihdama, yatırımdan ihracata fuarlara kadar çok farklı konu ve alanlarda destek vermektedir. Ancak burada en temel sorun şu; KOBİ’lerimizin bu desteklerin başvuru bürokrasisini aşmaları ve izlemeleri, desteklerin kapsamını bilmeleri kolay olmamaktadır.
Üretimi, ihracatı ve istihdamı yüklenen KOBİ’lerimizin proje üretme ve danışmanlık hizmetlerine ihtiyacı vardır. Son dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın KOBİ’lere, gençlere özellikle girişimcilik alanında mentörlük desteği başlatması, yol göstermesinin çok önemli bir adım olacağına düşünüyorum. KOBİ’lerimizin dışarıya açılmasında ve dünya piyasalarına entegre olmasında bu mentörlüğün önemli bir adım olacağına inanıyorum.
İkinci husus ise son dönemde yaşadığımız döviz dalgalanmasından çıkardığımız en önemli sonuç; ülkemizin ihracatı desteklemesi, cari açığını küçültmesidir. Geçtiğimiz yıl turizmde rekor kırmamıza rağmen cari açık rakamı ekonomimizin en temel sorunlarından birisidir. Burada ise en temel ihtiyacımız, ihracatımızın büyümesi. İhracatımız son dört yılda 160 Milyar dolar civarında kaldı. Bu rakamı özellikle tarımsal üretimle büyütmemiz mümkün. Çünkü tarımın girdileri tamamen yerli. Katma değer oranı yüksek. Yerli katkı oranı yüksek. Türkiye Avrupa’da tarımsal üretimde en büyük hasılaya sahip. Bu nedenle özellikle ihracatımıza yönelik olarak tarım KOBİ’lerinin, tarımsal sanayimizin desteklenmesinin önemini vurgulamak altını çizmek istiyorum. Çünkü Türkiye iç piyasadaki tüketime yönelik büyüme modelinden Çin, Almanya, Kore, Japonya gibi ülkelerin izlediği ihracata dayanan bir büyüme modeline doğru geçiş yapmalıdır. KOBİ’lerimizin bu konuda önemli bir potansiyeli olduğuna inanıyorum. Ve yine üniversitelerimize KOBİ’lerimizin desteklenmesinde, yol gösterilmesinde çok önemli görevler düşüyor.
Tekirdağ TSO olarak İhracat Destek Ofisi, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ve ihracatta fayda sağlayacak birçok çalışma içerisindeyiz. Bunun yanı sıra her yıl düzenli olarak Trakya Kalkınma Ajansı, İŞKUR ile koordineli olarak yürüttüğümüz girişimcilik kurslarımız sayesinde genç ve kadın girişimcilerimize eğitimleri vererek gerekli destek ve hibelerden faydalanmaları konusunda bilinçlendirmiş oluyoruz.
Değerli misafirler,Kurucusu olduğumuz ve Yönetim Kurulu Başkanlığını Tekirdağ TSO Başkanımızın sürdürdüğü Trakya Avrupa İş Geliştirme Merkezi A.Ş. bünyesinde proje ve danışmanlık hizmetleri verilmekle birlikte işini büyütmek isteyen, yeni iş kurmak isteyen girişimcilerimize danışmanlık hizmeti veriyor, sürecin doğru ve planlı bir şekilde yürütülmesini sağlıyoruz.
Ben sözlerimi daha da uzatmamak adına, gerçekleştireceğimiz toplantının düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Kalıcı rekabet gücünün arttırılması ve ülkemizin potansiyelinin harekete geçirilmesi noktasında KOBİ’lerimizle birlikte 2023 hedeflerine ulaşacağımıza inanıyor, hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.
Konuşmaların ardından panel kısmına geçilerek panelin koordinatörlüğünü ise KOSGEB Eski Başkanı ve 20. Dönem Milletvekili Hilmi Develi yürüttü. Panelde sırasıyla, TOSYÖV Genel Sekreteri Dr. M. Cevdet Baykal, Denizbank Trakya Bölge Müdürü Ahmet Çelik, KOSGEB Çorlu Müdürü Özay Cebeci, LOGO Yazılım Fonksiyonel Ürünler Satış Müdürü Özge Yiğit, TİM Strateji ve Girişimcilik Şubesi Müdürü Dr. Kübra Ulutaş, KGF A.Ş. İstanbul İkitelli Müdürü Lezgin Aytek, TübitakTEydeb-Makine İmalat Teknolojileri Grubu Bilimsel Programlar Başuzmanı Oğuz Özbay tarafından sunumlar yapılarak katılımcılara finans olanakları, devlet destekleri ve girişimcilik ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantı soru-cevap bölümün ardından sona erdi.