MHP Kapaklı İlçe Başkanı Çağlar Bütün Doğu Türkistan Açıklaması

MHP Kapaklı İlçe Başkanı Çağlar Bütün Doğu Türkistan Açıklaması
11 Aralık 2019 16:12

Dünyada milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan 2. Dünya Savaşı’nda yaşanan kayıplar ve acı tecrübeler neticesinde dünya devletleri bireysel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması hususunda fikri birlikteliğe varmışlardır.

Bu çerçevede insanların eşitlik, özgürlük, yaşama ve güvenlik, ayrımcılığa ve keyfi uygulamalara karşı korunma, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yargılanma, yurttaş olma, din, vicdan ve ifade özgürlüğünü kullanma, sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanma gibi temel haklara sahip olduğu ve bu hakları kullanırken başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal etmeden, toplumdaki ahlak, kamu düzeni ve genel refahın adil gereklerinin karşılanması amacıyla, yasalarla belirlenmiş sınırlamalara bağlı kalınması fikri gereğince 30 maddeden oluşan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 10 Aralık 1948 günü BM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

Bu sebeple bildirgenin kabul edilişinden bu yana 10 Aralık günü İnsan Hakları Günü olarak tüm dünyada kutlanmaktadır.
İnsan hakları gününün anlamı bizim için tartışılmaz nitelikte olmakla birlikte Türk milleti olarak bugünün anlamıyla bağdaşmayan haksızlıklara uğramış olmamız sebebiyle bizim için ayrı öneme haizdir.

Mesafe olarak uzak fakat gönlümüze kardeş Doğu Türkistan’dan yükselen feryatlar ile yüreklerimiz kanamaktadır.
Asırlardır, Doğu Türkistan’da bir millet kan ağlarken; bütün dünya kör, sağır, dilsiz; bu hayasız, bu alçakça zulmü seyretmektedir.
Çin, yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan’da sistematik katliamlar gerçekleştirmeye devam etmektedir.
Doğu Türkistan’da katliamlar devam ederken başta İslam ülkeleri ve Birleşmiş Milletler yaşanan katliamları görmezden gelmekte, sözde insan hakları savunucuları susmaktadır.
Doğu Türkistan’lı soydaşlarımız toplama kamplarında her türlü işkencelere maruz bırakılmaktadır.
Fakat bu vahşet, basın yayın organlarının ilgisini çekmemekte, birçok basın kuruluşu için akan Müslüman Türk kanı haber değeri dahi taşımamaktadır.
Birleşmiş Milletler; Temel İnsan Hakları Sözleşmesi, Soykırımın Önlenmesi ve Savaş Suçlularının Cezalandırılması Sözleşmesi, Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi ile tüm insanların can ve mal güvenliğini teminat altına almıştır.
Birleşmiş Milletlere üye devletlerin gözleri önünde Müslüman Türk kanı akıtılmakta, insanlık suçu işlenmektedir.
Doğu Türkistan’da yapılan katliamları durdurmak, yaşanan bu katliamlara son vermek Birleşmiş Milletlere üye devletlere düşen tarihi bir sorumluluktur.
Çin’in de daimi üyesi olduğu Birleşmiş Milletler, egemen güçlerin siyasi, ekonomik ve ideolojik emellerine alet olmak için değil; adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği tüm ülkelere sağlamak için vardır. Dünyanın güvenliği beş ülkenin insiyatifine bırakılmamalıdır.
Ata yurdumuzda, bizden olan ve yüz yıllardır işgallere direnen, soykırımlara dayanan, İslam’ın, Türklüğün sancağını güneşin doğduğu en uzak noktada dalgalandıran Doğu Türkistan’lı kardeşlerimizi ilgisizliğin girdaplarında, cellatlara teslim eden anlayışı şiddetle protesto ediyoruz.

Çağlar Bütün
MHP Kapaklı İlçe Başkanı