Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı
4 Ocak 2020 17:39

Çorlu Belediye Meclisi’nin Ocak ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Çorlu Belediyesi Ocak ayı meclis gündemine geçilmeden önce Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu’da belediye ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Meclis’e bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Sunumun ardından imar planlarına askı itirazları ile ilgili 3 adet dilekçenin meclis gündemine alınması konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
Ocak ayı olağan meclis toplantısında gündem maddeleri tek tek görüşüldü ve alınan kararlar şöyle oldu:
– Meclis üyeleri Adviye İşbuyuran, Değer Kara, Engin Akın, Mustafa Eryılmaz ve Vijdan Yılmaz’ın Denetim Komisyonu’na seçilmesi Meclis’in oyuna sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
– Nusratiye Mahallesi’nde bulunan bir parselin satış talebi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
– Buz pateni pisti için ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
– Müze ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
– Reklam panolarının ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
– Hanımeli Çarşısı Yönergesinin görüşülmek üzere İçişleri Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
– Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu Meclis Üyesi Mert Yılmaz tarafından Meclis’e okundu ve rapor oy birliğiyle kabul edildi.
– Plan ve Bütçe Komisyonu rapor maddeleri Meclis Üyesi Öner Tekin tarafından Meclis’e tek tek okundu ve rapor maddeleri oy çokluğuyla kabul edildi.
– Amatör spor kulüplerine yardım yapılması konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
– İmar planı değişikliklerinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
– İmar Komisyonu raporu maddeleri Meclis Üyesi Bilgehan Çağlar tarafından Meclis’e tek tek okundu ve rapor oy birliğiyle kabul edildi.
– Oy birliği ile Meclis gündemine alınan imar planlarına askı itirazları ile ilgili 3 ek gündem maddesinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
– Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen buz pisti ücret tarifesi, müze ücret tarifesi ve reklam panoları ücret tarifesi konuları Meclis’e verilen arada Komisyonca görüşüldü ve hazırlanan komisyon raporu oy çokluğuyla kabul edildi.