Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı
5 Şubat 2020 18:17

Çorlu Belediye Meclisi’nin Şubat ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’un yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Çorlu Belediyesi Şubat ayı meclis gündemine geçilmeden önce Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı ve İdlib’de şehit olan Mehmetçiklerimizi andı ve ardından Çorlu’da belediye ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Meclis’e bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Sunumun ardından 3 adet dilekçenin Meclis gündemine alınması konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
Şubat ayı olağan meclis toplantısında gündem maddeleri tek tek görüşüldü ve alınan kararlar şöyle oldu:
– Çorlu Belediyesi Düğün Salonu ek ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
– Yapı Kontrol Müdürlüğünün ücret tarifesinde değişiklik yapılması konusunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
– Taşıt alınması konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
– Çorlu’daki mevcut parklardan bazılarının isimlerinin değiştirilmesi konusunun görüşülmek üzere İçişleri Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.
– 20 – 22 Mart tarihlerinde Çorlu’da yapılacak U-15 Yıldız Kadınlar Güreş Şampiyonası organizasyonunda kullanılmak üzere bütçe ayrılması konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
– Belediyemiz müşterek hissedarı olduğu taşınmazlarda hisse satışı işlemlerinde Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.
– Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi adına kayıtlı olan İlçemiz Muhittin Mahallesindeki bir parselin park yapılmak üzere bedelsiz olarak Çorlu Belediyesi adına tahsisinin talep edilmesi hususu görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.
– Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan İlçemiz Nusratiye Mahallesindeki bir parselin park yapılmak üzere bedelsiz olarak Çorlu Belediyesi adına tahsisinin talep edilmesi hususu görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.
– Mülkiyeti Maliye Hazinesine adına kayıtlı olan İlçemiz Nusratiye Mahallesindeki bir parselin ve yapının Çorlu Belediyesi adına tahsisinin talep edilmesi hususu görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.
– Çorlu Belediyesi Atatürk Kent Enstitüsü binasının 4. katının Çorlu Belediyesi Personel A.Ş.’ne kiralanması hususu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

– Çorlu Belediyesi’nin müşterek hissedarı olduğu yapılarla ilgili açılan ortaklığı giderme davasında Mahkemece yapılacak satışta, satışın ortaklar arasında yapılmasına muvafakat verilmesi hususu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

– İmar planı değişikliklerinin görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

– Plan ve Bütçe Komisyonu raporu Meclis Üyesi Öner Tekin tarafından Meclis’e okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.

– İçişleri Komisyonu raporu Meclis Üyesi Fahri Sangdıç tarafından Meclis’e okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.

– İmar Komisyonu raporu maddeleri Meclis Üyesi Bilgehan Çağlar tarafından tek tek Meclis’e okundu ve oylanarak kabul edildi.

– Oy birliği ile Meclis gündemine alınan, atıkların bertaraf edilmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe ve nakdi yardım talep edilmesi konusundaki ek gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

– Üçüncü ek gündem maddesi olan; Hıdırağa Mahalle Muhtarlığı binasının güvenlik sebebiyle başka bir bölgeye taşınması ve boşalacak binanın İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis talep edilmesi ve güvenlik noktası oluşturulması için Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’a yetki verilmesi konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.