Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısı Yapıldı

Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısı Yapıldı
29 Ocak 2020 17:29

İl Milli Eğitim Müdürümüz Ersan ULUSAN başkanlığında yapılan İlçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu Toplantısında;

1-2019/11. İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısında alınan kararların değerlendirilmesi,

*Ek-1 Ziyaret Formları,

*İlçelerimizde oluşturulan öğretmen sanat toplulukları çalışmaları,

*Öğretmenler Kurulu Toplantılarına katılım ile ilgili planlama,

2-Yıkım önerilen, yıkım kararı alınan okul ve binaları arsa alt yapı belgelerinin hazırlanması ve sorunsuz hale getirilmesi,

3-İmar planları ile ilgili ilçe Belediyelerinin ilanlarının izlenmesi ve gerekli iş ve işlemlerin takip edilmesi,

4-MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 16.12.2019 tarih ve E.25007273 sayılı ”Sayıştay Denetim Bulguları” konulu yazının değerlendirilmesi,

5-TEKİR-AĞ, Projesi okul gelişim planları ve TUBİTAK Proje başvurularının değerlendirilmesi,

6-Erasmus+ Proje başvuru süreçlerinin değerlendirilmesi,

7-Akıl ve zekâ oyunları İlçe finalleri takviminin görüşülmesi,

9-İş ve meslek danışmanlığı rehberlik ve tanıtım çalışmalarının değerlendirilmesi,

10-Bir Fikrim Var Proje Yarışması 2019-2020 ön başvuru sürecinin değerlendirilmesi,

11-DÖSE’si bulunan okulların üretim süreçlerinin değerlendirilmesi,

12-Marka, patent, faydalı model başvuru süreçlerinin değerlendirilmesi,

13-Trakya Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı kapsamında onaylanan projelerin değerlendirilmesi,

14-MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin 30.12.2019 tarih ve E.26122329 sayılı ”Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti” konulu 2019/18 nolu genelgenin değerlendirilmesi,

15-Kurum Performans Raporları ve CİMER başvurularının değerlendirilmesi,

16-Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul sertifika töreninin değerlendirilmesi,

17-Enerji verimliliği uygulamalarının değerlendirilmesi,

18- MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve E.114383 sayılı ”Özel Servis İşlemleri Modülü” konulu yazısının değerlendirilmesi,

19-MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 30.12.2019 tarih E.26122327 sayılı ”Mal ve hizmet İhtiyaçlarının DÖSE’lerden Karşılanması” konulu 2019/17 nolu genelgenin görüşülmesi,

20-MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 22.01.2020 tarih ve E.1654900 sayılı ”2020 Yılı E-Talep Modülü Taşınır Talepleri” konulu yazısının değerlendirilmesi,

21-İYEP ile ilgili bilgilendirme,

22-Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının arttırılması konusunda yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi,

23-”Bir Masal da Sen Anlat” ”Çocuklar ve Ebeveynler El Ele” ”Haydi Oyuna” etkinlikleri ile ilgili bilgilendirme,

24-Okul dışı öğrenme ortamlarından yararlanılması ile ilgili önerileriler,

25-DynED Yabancı Dil dersi yılsonu puan ortalamaları ile ilgili bilgi verilmesi,

26-Dezavantajlı okullarda devamsızlıklar,

27-Birinci dönem ortak sınav uygulamalarının değerlendirilmesi ve ikinci dönem ortak sınavları ile ilgili planlama,

28-LGS başvuru süreçlerinin değerlendirilmesi ve 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı okul kontenjanlarının değerlendirilmesi,

29-Başarısızlık nedenleri projesi uygulama süreçlerinin değerlendirilmesi,

30- MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından 20 Aralık 2019 tarihinde düzenlenen ”Eğitimde Ufuk Turu” Toplantısı ile ilgili hususlar hakkında bilgilendirme,

31-Okul güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi,

32- ”Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışmasının” değerlendirilmesi,

33-Tekirdağ Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 14.01.2020 tarih ve E24850855.83831 (22119)-2020 sayılı ”Narko Rehber Eğitimi” konulu yazısı ile ilgili konular görüşülmüştür.