Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar (TGAP) 2019 Yılı Değerlendirmesi ve 2020 Yılı Eylem ve Faaliyetlerinin Revizesi Çalıştayı

Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar (TGAP) 2019 Yılı Değerlendirmesi ve 2020 Yılı Eylem ve Faaliyetlerinin Revizesi Çalıştayı
19 Aralık 2019 16:49

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki “Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar (TGAP) 2019 Yılı Değerlendirmesi ve 2020 Yılı Eylem ve Faaliyetlerinin Revizesi Çalıştayı” başladı.
Çalıştayda Personel/Destek Hizmetleri Başkanımız Zafer SOYKIRLI, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğümüz Adına Başarılı Bir Sunum Gerçekleştirdi.
Tasarruf öngörülerinin değerlendirildiği çalıştayda, gelir gider izleme sistematiğinin web tabanlı paylaşımı için sistem geliştirilmesi, 2020 yılı eğitim faaliyetlerinin planlanması, gelirler için proje kartlarının oluşturulması, etkin laboratuvar kullanımı konuları ele alındı.
Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Bener, çalıştayda yaptığı konuşmada, kamu kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmak ve sürdürülebilir politikalar için tüm bakanlıklarda Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar (TGAP) uygulandığını söyledi.
Bakanlıkça TGAP Ofisi kurulduğunu, merkez ve taşra yapılanmasıyla süreç yönetimlerinin oluşturulduğunu kaydeden Bener, dokuzuncu bölgesel değerlendirme toplantısını geçen hafta Ankara’da düzenlendiklerini belirtti.
Bener, şöyle konuştu:
“Söz konusu eğitimlerde sahada konuya ilişkin farkındalık oluşturmak için TGAP birimlerince yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, problemlerin, çözüm önerilerinin ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ile bu doğrultuda yeni yol haritalarının oluşturulması planlanmaktadır. TGAP’ın bakanlık merkezinde ve sahadaki yapılanması tamamlandı. Tüm çalışanlarımızca bir kültür olarak kabullenilmiş ve izleme sistematiği geliştirilmiştir. Sağlık tesislerinde sağlık hizmet sunumunu ve kurumsal iletişimi güçlendirerek TGAP kültürünü geliştirmeye 2020’de de devam edeceğiz.”
Çalıştaya, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ilgili daire başkanları, illerin TGAP Sorumluları katıldı.