Tekirdağ İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2018

Tekirdağ İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2018
20 Aralık 2019 17:17

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü, İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2018 istatistiklerinden yararlanarak “Tekirdağ il Bazında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla” konusunda bir basın bülteni hazırladı. Bu basın bültenine göre;

Tekirdağ 2018 Gayrisafi Yurt İçi Hasılası 58 milyar 299 milyon TL ve %1,6 pay ile 12. sırada yer almıştır.

İl düzeyinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre; 2018 yılında Ülkemizde toplam GSYH 3 trilyon 724 milyar 387 milyon TL olarak hesaplanmıştır. Tekirdağ 58 milyar 299 milyon TL ve %1,6 pay ile 12. sırada yer almıştır. İstanbul 1 trilyon 155 milyar 254 milyon TL ile en yüksek GSYH’ye ulaştı ve toplam GSYH’den %31,0 pay aldı. İstanbul’u, 329 milyar 831 milyon TL ve %8,9 pay ile Ankara, 233 milyar 515 milyon TL ve %6,3 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 3 milyar 289 milyon TL ile Tunceli, 2 milyar 613 milyon TL ile Ardahan ve 2 milyar 250 milyon TL ile Bayburt yer aldı.

GSYH’den en yüksek payı alan ilk üç il, (İstanbul, Ankara, İzmir) 2018 yılında toplam GSYH’nin %46,2’sini oluşturdu.

Tekirdağ kişi başına GSYH’de 2018 yılında 57 bin 286 TL ile 4. sırada yer almıştır.

Türkiye’de 2018 yılı kişi başına GSYH 45 bin 750 TL olarak gerçekleşti. Kişi başına GSYH’de 2018 yılında, Kocaeli 79 bin 254 TL ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli’ni, 76 bin 769 TL ile İstanbul ve 60 bin 249 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 16 bin 194 TL ile Şanlıurfa, 16 bin 68 TL ile Van ve 15 bin 121 TL ile Ağrı son üç sırada yer aldı. Tekirdağ ilinde ise kişi başı GSYH 57 bin 286 TL ile Türkiye genelinde 4. sırada yer aldı.

Kişi başına GSYH, 2018 yılında onüç il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) %2,4 pay ile İBBS 2. Düzeyde 26 bölge içinde 11. sırada yer aldı

İBBS 2. Düzeyde, TR10 (İstanbul) %31,0 ile toplam GSYH içinde en yüksek payı aldı. TR10 (İstanbul)’u, %8,9 pay ile TR51 (Ankara) ve %6,3 pay ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) izledi. Son üç sırada ise %0,85 pay ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt), %0,64 pay ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) ve %0,60 pay ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) yer aldı. TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesinde ise %2,4 pay ile 11. Sırada yer aldı.