TEKİRDAĞ İLİ MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ, ARALIK 2019

TEKİRDAĞ İLİ MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ, ARALIK 2019
30 Ocak 2020 17:24

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden “Tekirdağ ili, trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

2019 yılı Aralıkayı sonu itibariyleTekirdağ’daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 269373’tür.

2019 yılı Aralık ayı sonu itibariyleTekirdağ’daki toplam 269373motorlu kara taşıtının;
142506’sı (%52,9) otomobil, 5204’ü (%1,9) minibüs, 5 260’ı (%2) otobüs, 44 630’u (%16,6) kamyonet, 10655’i (%4) kamyon, 29855’i(%11,1) motosiklet, 718’i (%0,3) özel amaçlı taşıtlar ve30545’i (%11,3) traktörlerden oluşmaktadır.

Tekirdağ’daAralık ayında 10 763adet taşıtın devri yapıldı. Devir, noterler aracılığı ile ikinci, üçüncü ve daha fazla el değiştiren taşıtları ifade etmektedir. Tekirdağ’da devri yapılan toplam
10 763 taşıt içinde otomobil %70,5 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %16,7ile Kamyonet, %4,3ile Traktörve %2,7 ileKamyontakip etti. Aralık ayında devri yapılan taşıtların %5,8’iniise Motosiklet, Otobüs, Minibüs ve Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Tekirdağ İlinde 2019 yılı Aralıkayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre323,bir önceki yılın aynı ayına göre 188adetazalarak 269373 adet olmuştur.

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında; 2019 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 23156 975adet araç bulunduğu görülmektedir. Tekirdağ ili toplam 269373 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,2’sine sahiptir.

Tekirdağilinde 2019 yılı Aralıkayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; Motosiklet(%3,1), Kamyon (%0,9),şeklinde gerçekleşmiştir.

Motorlu Kara Taşıtları 2018Aralık 2019Aralık Değişim (%)
Otomobil 143.370 142.506 -0,6
Minibüs 5.274 5.204 -1,3
Otobüs 5.280 5.260 -0,4
Kamyonet 44.666 44.630 -0,1
Kamyon 10.557 10.655 0,9
Motosiklet 28.958 29.855 3,1
Özel amaçlı 728 718 -1,4
Traktör 30.728 30.545 -0,6
Toplam 269.561 269.373 -0,07