TEKİRDAĞ İLİ MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ, EKİM 2019

TEKİRDAĞ İLİ MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ, EKİM 2019
4 Aralık 2019 17:23

 

 

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Ekim ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden “Tekirdağ ili, trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

 

2019 yılı Ekimayı sonu itibariyleTekirdağ’daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 269854’tür.

 

2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyleTekirdağ’daki toplam 269854motorlu kara taşıtının;
142987’si (%53) otomobil, 5204’ü (%1,9) minibüs,  5 278’i (%2) otobüs, 44 666’sı (%16,6) kamyonet, 10648’i (%3,9) kamyon, 29814’ü(%11) motosiklet, 720’si (%0,3) özel amaçlı taşıtlar ve30537’si (%11,3) traktörlerden oluşmaktadır.


Tekirdağ’daEkim ayında 10 109adet taşıtın devri yapıldı. Devir, noterler aracılığı ile ikinci, üçüncü ve daha fazla el değiştiren taşıtları ifade etmektedir. Tekirdağ’da devri yapılan toplam
10 109 taşıt içinde otomobil %71,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %15,4ile Kamyonet, %3,8ile Traktörve %3,6 ileMotosiklettakip etti. Ekim ayında devri yapılan taşıtların %5,4’ünüise Kamyon, Otobüs, Minibüs ve Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

 

Tekirdağ İlinde 2019 yılı Ekim ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre93adet azalarak vebir önceki yılın aynı ayına göre 64 adet artarak 269854 adet olmuştur.

 

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında; 2019 yılı Ekim ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 23153 556adet araç bulunduğu görülmektedir. Tekirdağ ili toplam 269854 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,2’sine sahiptir.

 

Tekirdağilinde 2019 yılı Ekimayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; Motosiklet(%2,9), Kamyon (%0,5),şeklinde gerçekleşmiştir.

 

 

Motorlu Kara Taşıtları 2018Ekim 2019Ekim Değişim (%)
Otomobil 143.467 142.987 -0,3
Minibüs 5.307 5.204 -1,9
Otobüs 5.310 5.278 -0,6
Kamyonet 44.706 44.666 -0,1
Kamyon 10.596 10.648 0,5
Motosiklet 28.961 29.814 2,9
Özel amaçlı 732 720 -1,6
Traktör 30.711 30.537 -0,6
Toplam 269.790 269.854 0,0