TEKİRDAĞ İLİ MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ, KASIM 2019

TEKİRDAĞ İLİ MOTORLU KARA TAŞITLARI İSTATİSTİKLERİ, KASIM 2019
6 Ocak 2020 14:49

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü 2019 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden “Tekirdağ ili, trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları” konusunda bir basın bülteni hazırladı.

2019 yılı Kasımayı sonu itibariyleTekirdağ’daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 269696’dır.

2019 yılı Kasım ayı sonu itibariyleTekirdağ’daki toplam 269696motorlu kara taşıtının;
142835’i (%53) otomobil, 5197’si (%1,9) minibüs, 5 278’i (%2) otobüs, 44 620’si (%16,5) kamyonet, 10657’si (%4) kamyon, 29834’ü(%11,1) motosiklet, 724’ü (%0,3) özel amaçlı taşıtlar ve30551’i (%11,3) traktörlerden oluşmaktadır.

Tekirdağ’daKasım ayında 9 900adet taşıtın devri yapıldı. Devir, noterler aracılığı ile ikinci, üçüncü ve daha fazla el değiştiren taşıtları ifade etmektedir. Tekirdağ’da devri yapılan toplam
9 900 taşıt içinde otomobil %72,7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %14,9ile Kamyonet, %4,4ile Traktörve %3,4 ileMotosiklettakip etti. Kasım ayında devri yapılan taşıtların %4,5’iniise Kamyon, Otobüs, Minibüs ve Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Tekirdağ İlinde 2019 yılı Kasım ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre158adet azalarak vebir önceki yılın aynı ayına göre 48adet artarak 269696 adet olmuştur.

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında; 2019 yılı Kasım ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 23170 769adet araç bulunduğu görülmektedir. Tekirdağ ili toplam 269696 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,2’sine sahiptir.

Tekirdağilinde 2019 yılı Kasımayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; Motosiklet(%3), Kamyon (%0,5),şeklinde gerçekleşmiştir.

Motorlu Kara Taşıtları 2018Kasım 2019Kasım Değişim (%)
Otomobil 143.368 142.835 -0,4
Minibüs 5.284 5.197 -1,6
Otobüs 5.293 5.278 -0,3
Kamyonet 44.682 44.620 -0,1
Kamyon 10.600 10.657 0,5
Motosiklet 28.977 29.834 3,0
Özel amaçlı 729 724 -0,7
Traktör 30.715 30.551 -0,5
Toplam 269.648 269.696 0,02