TRAKYA SİVİL KIRSAL KALKINMA PLATFORMU YÜRÜTME KURULU TEKİRDAĞ’DA TOPLANDI

TRAKYA SİVİL KIRSAL KALKINMA PLATFORMU YÜRÜTME KURULU TEKİRDAĞ’DA TOPLANDI
23 Ocak 2020 17:46

Yapılan yazılı açıklamada; Trakya Sivil Kırsal Kalkınma Platformu yürütme kurulu Ocak ayı değerlendirme toplantısını Tekirdağ’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıya Daire Başkanı Hacı Aslan da katılarak sürece olan desteklerini göstermişlerdir. Kendilerine teşekkür ederiz.

Ana amacı yerel kalkınmaya katkı sunacak Sivil Toplum Kuruluşları, kamu ve belediyeler ile iş birliği çerçevesinde Trakya’da Kırsal Kalkınma modelleri ve örnekleri oluşturup yaygınlaşmasını sağlamak olan platform, etkili sonuç alabilmek için bu amaca yönelik faaliyet gösteren etkili sivil toplum kuruluşlarının da platforma katılmalarını sağlamak üzere çalışmalarını sürdürdü. Bölgenin ekonomik kalkınmasını desteklemek yanında tarihi, doğal, çevresel ve kültürel zenginliklerini korumak ve geliştirmek amacıyla bu konular çerçevesinde faaliyet gösteren STK’ların belirlenmesi ve platforma davet edilmesi çalışmalarına devam edildi. Bu amaçla Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde amaca uygun sivil toplum kuruluşlarının iller bazında tespit edilmesi çalışmalarına devam edildiği paylaşıldı. Sivil platformun genişlemesi yanında Trakya’da kırsal kalkınmaya rol model olacak örneklerin tesbit edilmesi ve bu deneyimlerin paylaşılmasına yönelik çalışmaların derinleştirilmesine karar verildi. Bu tip çalışmaların kaynak sıkıntıları yanında örgütlenme problemleri, katılımın artırılmasının zorlukları, gençlerin süreçte yer almasının önemi ve çözüm önerileri tartışıldı. Platformun amacının anlatılması ve yayılımın artırılması amacı ile öncelikle Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, Edirne ve Kırklareli Belediye Başkanlarının ziyaret edilmesi kararlaştırıldı. Ziyaretlerin sonrasında ilçe belediyelerini de kapsaması konusu karar altına alındı. Ayrıca bu üç ilde Sivil Tarımsal Kalkınmaya katkı sağlayacak panel, konferans gibi etkinliklerin planlanması ve hayata geçirilmesi çalışmalarına başlandı.

Toplantıya Yürütme kurulunda yer alan Elmalı Köyü Gençlik ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Akçay, Kartopu Enez Gönüllüleri Derneği Başkanı İsmet Esengin, İpsala Toplumsal Kalkınma ve Geliştirme Derneği Başkanı Ali Koşan, Tekirdağ Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Ahmet Kenar, Safalan Mahallesi Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Özmen, Kırklareli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Oral, Karamusul Kalkınma Koaperatifi Başkanı Gürcan Kırım katıldı.
Tüm katılımcılara katkılarından ötürü teşekkür ederiz.

Verimli bir toplantı gerçekleştiren Trakya Sivil Kırsal Kalkınma Platformu Yürütme Kurulu Şubat 2020 toplantısının yine Tekirdağ’da Safalan Mahallesi Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği ev sahipliğinde yapılmasını kararlaştırdı..denildi.