TRAKYA SİVİL KIRSAL KALKINMA PLATFORMU YÜRÜTME KURULU TEKİRDAĞ’DA TOPLANDI

TRAKYA SİVİL KIRSAL KALKINMA PLATFORMU YÜRÜTME KURULU TEKİRDAĞ’DA TOPLANDI
23 Ocak 2020 17:18

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin aracılığı ile kurulan Trakya Sivil Kırsal Kalkınma Platformu’nun Yürütme Kurulu Ocak ayı değerlendirme toplantısı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında gerçekleşti.

Ana amacı yerel kalkınmaya katkı sunacak Sivil Toplum Kuruluşları, kamu ve belediyeler ile iş birliği çerçevesinde Trakya’da Kırsal Kalkınma modelleri ve örnekleri oluşturup yaygınlaşmasını sağlamak olan platform, etkili sonuç alabilmek için bu amaca yönelik faaliyet gösteren etkili sivil toplum kuruluşlarının da platforma katılmalarını sağlamak üzere çalışmalarını sürdürdü. Bölgenin ekonomik kalkınmasını desteklemenin yanında tarihi, doğal, çevresel ve kültürel zenginliklerini korumak ve geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren STK’ların belirlenmesi için Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde amaca uygun sivil toplum kuruluşlarının iller bazında tespit edilmesi çalışmalarına devam edildi. Sivil platformun genişlemesi yanında Trakya’da kırsal kalkınmaya rol model olacak örneklerin tespit edilmesi ve bu deneyimlerin paylaşılmasına yönelik çalışmaların derinleştirilmesine karar verildi. Bu tip çalışmaların kaynak sıkıntıları yanında örgütlenme problemleri, katılımın artırılmasının zorlukları, gençlerin süreçte yer almasının önemi ve çözüm önerileri tartışıldı. Platformun amacının anlatılması ve yayılımın sağlanması amacı ile öncelikle Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, Edirne ve Kırklareli Belediye Başkanlarının ziyaret edilmesi kararlaştırıldı. Ziyaretlerin sonrasında ilçe belediyelerini de kapsayacak şekilde bir program belirlenmesi konusu karar altına alındı. Ayrıca bu üç ilde Sivil Tarımsal Kalkınmaya katkı sağlayacak panel, konferans gibi etkinliklerin planlanması ve hayata geçirilmesi çalışmalarına başlanması da karar verilen konular arasında yer aldı.

Toplantıya platformun yönetim kurulu üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan katıldı.