ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN KATILIMI İLE DUMANSIZ HAVA SAHASI DENETİMLERİ

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN KATILIMI İLE DUMANSIZ HAVA SAHASI DENETİMLERİ
17 Aralık 2019 18:03

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından sekretaryası ve takibi yapılmakta olan “2018-2023 Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı” ilgili paydaş kurumlar, üniversiteler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşların katkılarının alınması özen gösterilerek oluşturulmuştur. Bu çerçevede eylem planıyla belirlenen politikaların yerele yaygınlaştırılması, tütün ürünleri ile mücadele çalışmalarının başarıya ulaşması için gereken önemli bir faktördür.
Söz konusu eylem planının, Dumansız hava sahası denetimlerinin güçlendirilmesi alt başlıklı bölümünde “2.3.2. Belirli periyotlarla üst düzey yöneticiler ile yazılı ve görsel medya temsilcilerinin de yer aldığı denetimlerin yapılması istenmektedir.
Bu doğrultuda 17.12.2019 tarihinde 14.00-18.00 saatleri arasında il Merkezimiz ve 11 İlçemizde Vali Yardımcısı,Kaymakamlar İl Sağlık Müdürlüğü,İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İlçe belediyeleri ve ilimizde bulunan ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerinin katılımı ile yerel basın ve medya kuruluşları eşliğinde tütün denetim ekipleri ile beraber denetimler gerçekleştirilecektir.
Denetimlervatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı kafe, kafeterya, kahvehane, pastane ve lokanta gibi ikram sektörüne ait işletmelere yönelik olarak yapılması planlanmıştır.