Vergi Tahsilatında Bankalara Yeni Düzenleme

Vergi Tahsilatında Bankalara Yeni Düzenleme
24 Ocak 2020 17:09

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41’inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetkiye dayanılarak bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde 01/01/2020 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklik yapıldı.
Bu kapsamda Belediye Başkanlığımız tarafından takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, ceza ve diğer alacakların Belediyemiz tahsilat vezneleri haricinde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Posta ve telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) vasıtasıyla tahsiline devam edilecek. 01/01/2020 tarihinden itibaren bu bankalar dışındaki diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacak.
Vergi tahsilatı gerçekleştirecek vatandaşlarımıza önemle duyurulur.